La nostra filosofia

Nemo Books és una plataforma de venda, intercanvi i difusió cultural, on els llibres en són els protagonistes principals però no els únics. El nostre objectiu és aconseguir bastir amb el pas del temps un espai digital que aplegui productes culturals catalans per exportar-los arreu del món, començant primer per tota la diàspora catalana al món, les càtedres universitàries on s’ensenya la nostra llengua i, evidentment, el conjunt de l’àmbit lingüístic català.

Aquest espai de cultura té la pretensió, modestament, de convertir-se en un punt de referència de les editorials independents del nostre país pel que fa a la difusió dels seus productes i dels seus autors; tot això fent servir un mètode i un espai diferent al de les llibreries. Cerquem el contacte directe amb els nostres consumidors de cultura, fins a integrar-los a tots en una mena de “comunitat de cultura” que els proporcioni avantatges de diversa mena si adquireixen llibres, música, il·lustracions… a través de Nemo Books.

Tanmateix hi ha un gran espai d’autoedició en el nostre país, entre el qual podem trobar autors i autores de gran talent que no acaben de trobar el seu lloc. Volem ser refugi de tota mena d’autors, però molt especialment d’aquests, facilitant-los mitjançant Nemo Books la publicació de les seves obres.

Les noves tecnologies són fonamentals en aquesta experiència, així com l’ús de les xarxes socials per difondre els productes de la plataforma. La tecnologia digital permet la fabricació de petites quantitats o, fins i tot, la impressió sota demanda, cosa que abarateix el cost per les editores i permet augmentar el marge que s’emporta l’autor/a.

Volem convertir la compra de llibres i altres productes mitjançant aquest espai digital en una experiència, que vagi més enllà del mer intercanvi econòmic. Per aconseguir-ho treballem en formes imaginatives de distribució directa i, sobretot, en el packaging d’allò que us farem arribar. Ens introduïrem en àmbits com el patrocini i el mecenatge, per fer-nos més forts i per arribar més lluny.

Abans de començar ja hem obert línies d’acord amb altres petits editors i autors europeus que encara no han publicat mai ni en el nostre país ni el sud d’Europa i que esperem aviat veure traduïts com a mínim al català.

 

Avui, Sant Jordi del 2018, iniciem el camí, i ho fem a partir del fons editorial de Nemo Books i Nautilus. Estem segurs, però, que podrem créixer ràpidament. Donar-nos volada està a les vostres mans. Nosaltres hi posarem tota la imaginació del món, perquè creiem fermament en la potència de la cultura catalana i en la seva capacitat transformadora.

Andreu Mas i Delblanch

Director de Nemo Books